Verzendinformatie

6.1. Na de ontvangst van uw bestelling en na betaling zullen de goederen geleverd worden op het leveringsadres dat de klant heeft ingegeven tijdens de bestelprocedure.

Tenzij partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert Gobelijn strips de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst.

6.2. Indien de levering niet geschiedt op de uiterste leveringsdatum dan kan de klant per aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst vorderen binnen een termijn van drie weken na verzending van het schrijven.

Bij laattijdige levering is Gobelijn Strips van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ter waarde van 10 % van de aankoopprijs van de laattijdig geleverde goederen.

Indien Gobelijn Strips hierna nog steeds in gebreke blijft, heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen. Bij een vertraging in de levering die alleen te wijten is aan Gobelijn Strips, kan de klant de inbezitstelling vorderen.

6.3.   Voorgaande is evenwel niet van toepassing indien de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet-voorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Gobelijn Strips, en Gobelijn Strips, binnen 14 dagen nadat deze kennis had van het bestaan van deze omstandigheden en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de klant hiervan verwittigt.

Verzendkosten

Door de huidige brandstofprijzen moeten we onze prijzen voor verzending marktconform maken. Je kan ook onlnie bestellen en afhalen in de winkel en dat blijft gratis. Wij zoeken met plezier de strips voor je uit die je dan snel kan afhalen. 

Gratis verzending vanaf 70 euro voor België, Gratis verzending vanaf 100 euro voor Nederland

Land 1 - 10 stuks 11 tot 20 stuks 21 stuks of meer
België - Adres € 7.5 € 10 € 12.5
België - Postpunt/pakjesautomaat € 6 € 6 € 7.50
Nederland + Luxemburg

€ 17.5

€ 20 € 22.5
Europese Unie € 22.5 € 25 € 30
Rest van de wereld € 40 € 45 € 50